ମାଇନିଂ ମେଟାଲ୍ ଉଜବେକିସ୍ତାନ 2022

ଆମ କମ୍ପାନୀ ଖଣି, ଧାତୁ ଏବଂ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ 16 ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି - ମାଇନିଂ ମେଟାଲସ୍ ଉଜବେକିସ୍ତାନ 2022

ନଭେମ୍ବର 3 ରୁ 5, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ କମ୍ପାନୀ 2021 ଚାଇନା ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ରପ୍ତାନି କମୋଡିଟି (ଉଜବେକିସ୍ତାନ) ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଇଟେକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ (ଆନ୍ହୋର ପାର୍କ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍, ଲାବଜାଡ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ 12/1) ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା ​​|ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ |

ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିତରକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି |ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ-ଶୀଘ୍ର ଫ୍ରିଜ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଫ୍ରାଏଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍, ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ହାଣ୍ଡି, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଫ୍ରାଏର୍ ଇତ୍ୟାଦି ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବାର ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ |କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସ୍ଥିତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା |

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବଜାର ଆଶା ଅଛି |ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ, ଆମର କମ୍ପାନୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଲା |ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ବଜାରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲି, ବ technical ଷୟିକ ଧାରଣା ଉପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କଲି ଏବଂ ଆମର ଉପକରଣର ବଜାର ଅଂଶ ବ increased ଼ାଇଲି |

ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସିରିଜ୍ ଯାହା କମ୍ପାନୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲା, ଯାହା କେବଳ ବିଦ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ |ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପନ୍ୟାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ technology ଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ |ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ସର୍ବସମ୍ମତ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା |

ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମୋ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା ​​|ଆମର INCHOI ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏହାର ନିରନ୍ତର ବିକାଶର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ |

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଲାଭ କରିଛି |ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ INCHOI ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା |

MiningMetals-Uzbekistan-2022-(2)


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -24-2021 |